Regjeringen vil satse på simulering

Fredag 22. november ble Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023 lagt frem og simulering er inkludert som noe regjeringen vil satse på. I Nasjonal helse- og sykehusplan finner vi: 9.10 Deling av kunnskap om simulering Helsepersonell må ha ferdigheter som gjør at de kan mestre sammensatte og kompliserte behandlingsforløp og behandlingsmetoder i praktisk arbeid. DetFortsett å lese «Regjeringen vil satse på simulering»