Masse plass – Buorre sadji

I Alta har vi plass til å boltre oss, alle sammen – ute som inne / olgun ja siste. Nå på nyåret er det mørketidslyset over fjord og fjell, dempede lyder og myke linjer av snø som skaper magien i nord. I starten av juni vil det være lys hele døgnet. Sletta ned til nausteneFortsett å lese «Masse plass – Buorre sadji»

Regjeringen vil satse på simulering

Fredag 22. november ble Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023 lagt frem og simulering er inkludert som noe regjeringen vil satse på. I Nasjonal helse- og sykehusplan finner vi: 9.10 Deling av kunnskap om simulering Helsepersonell må ha ferdigheter som gjør at de kan mestre sammensatte og kompliserte behandlingsforløp og behandlingsmetoder i praktisk arbeid. DetFortsett å lese «Regjeringen vil satse på simulering»

Sammen – Ovttas: på historisk grunn

Det gode skal du hugge i stein. Det onde skal du skrive i sne. Så sier et ordtak fra nord. Folk med ulik bakgrunn og etninsitet har til alle tider møttes i Alta. Den vakre naturen med fjorder, øyer og fjell gir ly for det barskeste været. Klimaet er litt mildere, menneskene en blanding avFortsett å lese «Sammen – Ovttas: på historisk grunn»

Sammen – Ovttas – om konferansen

Nettverkskonferansene i MedSim Norge har blitt en årlig tradisjon og da turen kom til oss i nord, var det lett å samle krefter fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten og fra utdanning-, forskning- og fagutviklingsmiljøene. Konferansen i juni 2020 blir den femte i rekken. Vi som står bak arrangementet kommer fra Universitetet i Tromsø Norges arktiskeFortsett å lese «Sammen – Ovttas – om konferansen»