Program

Tirsdag 2. juni 2020

11:00 Registrering og lett lunsj

12:00 Bures Boahttin – Velkommen til MedSimNorge 2020, Sammen-Ovttas

12:30 Improving by engaging – Chief Medical Officer of Scotland, Catherine Calderwood

13:00 En pasient – en sammenhengende kjede. Akuttkjedeprosjektet i Telemark. Kommuneoverlege og prosjektleder Kine Jordbakke, Seljord kommune og Sykehuset i Telemark

13:30 Hvordan få etablert simulering i praksis. Direktør Trine Olsen, Helse Nord RHF.

13:45 Hvordan vi fikk sim i oppdragsdokumentet. Anestestilege Rolf A Iversen, Harstad sykehus

14:00 Pause & utstillingsbesøk

14:30 Parallelle workshops

1: Regionale og nasjonale simulerings-programmer. Leder for RegSim Vest Sigrunn Anna Qvindesland.

2: Studenter som simulerer. Leder for Paramedisinstudiet UiT Thomas Hansen

3: Team kompetanse. Stig Frydenlund, simuleringssenteret Sykehuset Telemark

4: Hvordan komme i gang med simulering i primær-helsetje-nesten? Magnus Hjortdal, NSDM, UiT

5: Posterpresentasjoner som speed-dating. Anne Vigdis Mortenssen, simuleringssenteret i Tromsø

16:00 Pause & utstillingsbesøk

16:30 Studentdrevet simulering

17:00 Simulering i ambulansetjenesten – demokratisering av læring. Hovedinstruktør Carl Christiansen, OsloMet og OUS

17:30 Tidskritiske beslutninger – erfaring med opplæring av politiet. Professor Bjørn Helge Johnsen Universitetet i Bergen

Pause med innsjekk hotell fra kl 18:00

Konsert i Nordlyskatedralen kl 19:00 med Niko Valkeapää og band. Derfra en snack i bussen til Alta Museum: Helleristninger i midnattssol med skikkelig mat i friluft hvis finær – inne hvis vått. Nachspiel tilbake på Scandic hotell. Det er masse plass i Alta – Buorre sadji Álttás.

Vi lover alle en lys og uforglemmelig kveld ved fjorden

– lokale arrangører i Alta

Onsdag 3. juni

08:00 Vitenskap – Siste nytt om forskning innen simulering. Professor Torben Wisborg, BEST, UiT og Finnmarkssykehuset

08:20 Tverrfaglig slagsimulering .

08:50 Efaringer fra simulering i hjemmesykepleien. Astrid Forstrønen, Høgskolen VID, Bergen

09:10 Det lokale prosjektet som ble nasjonalt. Professor Guttorm Brattebø, BEST, Bergen

09:30 Pasientsikkerhet og simulering i helsetjenesten. Direktør Johan Torgersen, Helsedirektoratet

09:50 Pause & utstillingsbesøk

10:20 Parallelle workshops

6: Psyk.helsevern – erfaringer fra implementering av simulering i BUP, Elisabeth Arntzen, Helse SØ

– Trygg ECT – VR-basert simulering som ferdighetstrening .Johnny Sandaker, Sykehuset Innlandet 

7: Forskning på simulering. Professor Hege Ersdal, Univ. i Stavanger, SUS

8: Tverrfaglig simtrening og utdanning. Møteplass for høgskoler og universitet i hver region. Terje Ødegården, Senter for simulering og pasientsikkerhet, NTNU Gjøvik. Stine Gundrosen og Leif Martin Hokstad, Medisinsk SimulatorSenter i Trondheim.

9: Tverrfaglig slagsimulering – utveksling av erfaringer. Simuleringssenterleder Marianne Holmegård, UNN og UiT Tromsø

10: Simulering på barn, erfaringsutveksling. Overlege Tove Anita Nystad, UNN Tromsø

11:30 Spørsmål til øvrigheta: Hvordan får vi dette til?

Helsedirektoratet ved Johan Torgersen, kommunene ved Bjørn-Atle Hansen (Alta), universitetene ved XX, helseforetakene ved Kristine Brevik (Finnmark), RHF’ene ved Trne Olsen (Helse Nord).

Spørsmål og kommentarer fra deltakerne. Ledet av Torben Wisborg

12:30 MedSimNorge – veien videre. Nettverksleder Anne Kristin Hæg, Simuleringssenteret i Oslo

Avslutning og lunch fra 12:45

God hjemreise – Mannet dearvan!

På gjennsyn – Oaidnaleapmái

%d bloggere like this: