Fremhevet

Sammen – Ovttas: på historisk grunn

Det gode skal du hugge i stein. Det onde skal du skrive i sne. Så sier et ordtak fra nord.

Folk med ulik bakgrunn og etninsitet har til alle tider møttes i Alta. Den vakre naturen med fjorder, øyer og fjell gir ly for det barskeste været. Klimaet er litt mildere, menneskene en blanding av innlands- og kystfolk og de er kjent som entrepenører, åpne for både nye folk og ideer.

I Alta har samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten lange tradisjoner. Sykestua i Alta var tidlig et møtested for nivåene og har vært tidlig ute med fellesløsninger som andre har lært av. Nå har tilbudet Alta Helsesenter vokst seg stort og spennende, basert på samarbeid kommunen Alta helsesenter og Finnmarkssykehuset. I desember 2019 skal den store utvidelsen Klinikk Alta åpnes.

Innen akuttmedisinsk simulering er Finnmarkingene pinonerer. Allerede i 1997 ble den første BEST-øvelsen arrangert i Hammerfest. I 2001 var Alta stedet for den første kommune-BEST øvelsen.

Finnmark preges av små samfunn med en spesiell historie og et barskt klima. Selv om Alta idag er en by på 20 000, er det ikke lenge siden også var preget av bygders samværsformer – man bryr seg med og man bryr seg om hverandre. Vi ønsker å by på det beste av dette.

Den helt spesielle helsedirektøren i Skottland kommer!

Catherine Calderwood snakker slik at verden lytter #realisticmedicine

– og hun vil bruke tre dager med oss

Da gynekologen Catherine Calderwood startet jobben som helsedirektør i Skottland for fire år siden, valgte hun en utradisjonell måte å være leder på.

Trebarnsmoren i førtiårene fortsatte kontakten med pasienter i klinikken, og hun åpnet med å skrive brev til alle sine kolleger der hun stilte spørsmål om de vanskelige tingene, heller enn å gi direktiver og kreve bedre rapportering. Hun åpnet forsvar via epost, spørreskjema, sosiale medier og mer. Samtalen ble viral og spredte seg til hele verden.

  • ∙ Kan vi endre vår praksis slik at vi får til samvalg?
  • ∙ Kan vi skape en behandling som er personfokusert?
  • ∙ Kan vi redusere uønskede hendelser og bortkastet tid og ressurser?
  • ∙ Kan vi redusere unødvendig variasjon i klinisk praksis og resultater?
  • ∙ Kan vi håndtere risiko bedre?
  • ∙ Kan vi bli forbedringsagenter og innovatører?

Samtalen har siden fortsatt på alle mulige måter, i stadig større kretser. I januar var Norges politiske helseledelse på besøk hos Catherine Calderwood i Edinburgh.

I juni kommer hun hele tre dager til Alta. Hos oss skal hun snakke om hvordan vi kan skape gode helsetjenester ved å knytte alle nivå tettere sammen i nettverk, slik at både pasienter, klinikere og ledere lytter og bidrar fra der de er.

Catherine Calderwoods metode der hun skaper endring via engasjering kan du lese om i Dagens Medisin: Når helsetjenesten blir visjonær.

Den mykeste stemmen i Sápmi?

«Uendelig vakkert fra samisk musiker.»

Øyvind Rønnning, Dagbladet,

Vi er veldig glade for å kunne invitere på konsert med en av de største moderne samiske musikerne Niko Valkeapää – og det i den helt spesielle Nordlyskatedralen. Her er det rom for både undring og gåsehud.

Niko Valkeapää. Født på finsk side i S\apmi, bosatt i flere tiår på norsk side.
En del av det spesielle interiøret i Nordlyskatedralen

Fra Platekompaniet: Akkurat som sin avdøde slektning, Nils Aslak Valkeapää, fornyer Niko Valkeapää samisk musikktradisjon gjennom å bruke tradisjonelle instrumenter og joik i et moderne, svevende og eksperimentelt lydlandskap der også hans samiske sang blir et viktig instrument.

Backingen henter både elementer fra elektronisk musikk og moderne jazz, og legger et nydelig bakteppe for Valkeapääs dype, fengslende og varme stemme.

Fra Øyvind Rønning i Dagbladet om 4. album:

Han fanger nordlyset gjennom musikken

Samiske Niko Valkeapää er noe helt for seg sjøl

Samisk blues Og det er virkelig ikke lett å plassere denne musikken i noen klasse eller bås. Og hvorfor skal man gjøre det? Det viktigste er at en ny verden vil åpne seg for deg som ikke har hørt denne musikken før.

Sjøl bruker de merkelapper som samisk americana og samisk blues om musikken, og det er slett ikke ueffent.

Ikke joik De fleste forbinder samisk musikk med joik, men den tradisjonen er – med ett unntak – fraværende her. Valkeapää og Buljo fornyer i stedet den samiske musikktradisjonen igjen – ved å forsterke det som er blitt signaturen til flere samiske artister: Svevende lydbilder som får tankene til å forme bilder av hvite, langstrakte vidder. Det er dvelende, men også fengende – og umåtelig vakkert.

Hjertelig velkommen! Bures boahttin!

Vis ditt simuleringsprosjekt frem på en poster

Gjør du noe innen simulering som du ønsker å dele med flere? Da er konferansen vår en ypperlig mulighet. Lag en poster (plakat) som forklarer og vis den frem i Alta.

I løpet av nettverkssamlingen ønsker vi å vise mangfoldet av fagutvikling og forskning innen simulering. Posteren bør omhandle tema som er sentral for nettverkssamlingen: «Sammen».

Presentasjon av postere er en egen post på programmet. På programmet er det satt av 5 minutter til å fortelle om det posteren viser, inkludert spørsmål. Slike posterpresentasjoner organiseres omtrent som en Speed-date, hvor grupper går fra poster til poster og hører på og kan stille spørsmål.

De vil bli bedømt av kompetente fagfeller (forskerer) før konferansen. Denne vurderingen gjør det mulig for mange å søke tilskudd fra egen forskningsenhet eller kommune til reise og deltakeravgift.

Tidsfrist

Frist for innsending av en tekst /et abstrakt på max. 250 ord om innholdet i posteren: 15. april.

Tilbakemelding kommer før 1. mai.  Posteren tar du selv med deg.

I tillegg vil det bli mulig å stille ut og presentere egen poster i pauselokalene. Disse postere gjennomgår ikke fagfellevurdering, og her blir det ikke organisert presentasjon og spørsmål. Gi tilbakemelding om du ønsker dette.

Kontaktinformasjon:

Anne Vigdis Mortensen ved simuleringssenteret FOSS i Tromsø er den som koordinerer dette. Send ditt forslag til anne.v.mortensen@uit.no

Masse plass – Buorre sadji

I Alta har vi plass til å boltre oss, alle sammen – ute som inne / olgun ja siste.

Nå på nyåret er det mørketidslyset over fjord og fjell, dempede lyder og myke linjer av snø som skaper magien i nord. I starten av juni vil det være lys hele døgnet. Sletta ned til naustene i fjæra på bildet vil være grønn og sjøfuglene vil høres godt.

– Vi gleder oss til å vise det frem 2. -3. juni, sier de lokale simuleringsentusiastene Hilde Hætta Eng og Geir Jøran Sara, som flankerer Anita Tapio ved Alta Museum, på bildet over.

Konferansens kveldarrangementet vil hovedsakelig foregå på verdensarvmuseet Alta Museum – med 7000 år gammel bergkunst ute, spennende mat og drikke både ute og inne samt mer moderne historie rundt om. Vi garanterer en uforglemmelig kveld. Ikke bli forbauset om kokkens hjelper joiker eller helleristningene begynner å bevege seg litt.

Men husk nå på å pakke med deg sommerdunjakka, sommerlua og sommervottene. Vi kan få alt fra strålende sol som ikke vil gå å legge seg, til eksotiske vinder fra Nordishavet. Værgudene er det ingen joik som kan temme..

UiT Campus Alta

Det faglige programmet vil foregå i det langstrakte bygget til UiT Alta, fem minutter gange fra hotellene. Her er det også god plass og mange kulturuttrykk som skaper spennende rammer for våre aktiviteter. Forskning og fagutviklingen i Alta hadde imidlertid også en interessant start.

Det aller første bildet av nordlys ble tatt nettopp her for nøyaktig 128 år siden imorgen, 5. januar. Det vet de nok få av de mange nordlysturistene i nord.

Alta var da et verdenskjent senter for nordlysforskning, initiert av franskmenn i første del av 1800-tallet. I siste del var imidlertid Kristian Birkeland den sentrale professoren. Han fikk staten til å bygge verdens første nordlysobservatorium på fjelltoppen Haldde i Alta i 1910, og man kan lese på Wikipedia at «Norge var et pionerland innen geofysikk og meteorologi og Haldde ble en fast arbeidsplass for noen av Norges og verdens forskere innenfor disse fagfelt.»

For oss er det spesielt stas at UiT Alta har flotte lokaler og utstyr for simulering via så kalt «augmented reality». Dessuten har UiT Alta et servicesenter der servicen er på topp!

Nordlyskatedralen

Nordlyskatedralen er spesiell utenpå og ser helt annerledes ut innenfra.

Nordlyskatedralen midt på dagen 3. januar 2020

Den nye kirken er byens stolthet, bygget i svært stor grad med dugnadspenger og ditto innsats fra mange. Den ligger som nærmeste nabo til hotellene i sentrum og er et bygg man bør oppleve. Vi vil legge til rette for at at alle som ønsker skal få en litt annerledes og vakkert arkitektonisk og musikalsk minne med seg herfra.

Alle foto av Helen Brandstorp

Regjeringen vil satse på simulering

Fredag 22. november ble Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023 lagt frem og simulering er inkludert som noe regjeringen vil satse på.

I Nasjonal helse- og sykehusplan finner vi:

9.10 Deling av kunnskap om simulering
Helsepersonell må ha ferdigheter som gjør at de kan mestre sammensatte og kompliserte behandlingsforløp og behandlingsmetoder i praktisk arbeid. Det kan være utfordrende å få innøvd nødvendig teoretisk og praktisk kompetanse i en utdanningssituasjon eller i en vanlig arbeidsdag.
Endringer i pasientgrunnlag og desentraliserte funksjoner bidrar til at muligheter for trening
snevres inn.

Simulering er strukturerte opplegg for trening ved bruk av teori og praksis uten pasient
og er en god læringsform for innøving av ferdigheter og generell kompetanse. Helseforetakene
skal øke bruken av simulering for kompetanseheving og øke samarbeidet med andre helseforetak
om utvikling og deling av opplegg for simulering.

Simulering som læringsform har dokumentert effekt og kan brukes i mange sammenhenger, for
eksempel ved innøving av kliniske prosedyrer og ferdigheter, trening på behandlingsforløp, til kommunikasjonstrening og teamarbeid for å nevne noe. Simulering gir effektiv kompetanseutvikling, forbedret behandlingskvalitet og ivaretar pasientsikkerheten fordi man skal ha oppnådd et gitt nivå av ferdigheter før man får gjøre det samme på en levende pasient.
Utarbeiding av gode simuleringsopplegg krever høy faglig kompetanse i pedagogikk. God
metodisk tilnærming er grunnleggende for å utvikle simuleringsopplegg av høy kvalitet som
kan deles. For å utnytte ressursene riktig, er det viktig å koordinere arbeidet med grunnlaget for
gode simuleringsopplegg.
De regionale helseforetakene skal etablere et nasjonalt samarbeid om utvikling og bruk av
simulering som metode. Helse Vest skal lede dette arbeidet.

Klikk på forsiden under for å finne hele planen

Sammen – Ovttas – om konferansen

Nettverkskonferansene i MedSim Norge har blitt en årlig tradisjon og da turen kom til oss i nord, var det lett å samle krefter fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten og fra utdanning-, forskning- og fagutviklingsmiljøene. Konferansen i juni 2020 blir den femte i rekken.

Vi som står bak arrangementet kommer fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT), Alta kommune, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Finnmarkssykehuset, Stiftelsen BEST, og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Det er NSDM som har ledelsen .

I tillegg får vi hjelp fra Nordland legeforening og fra Helsedirektoratet.

MedSim Norge