Regjeringen vil satse på simulering

Fredag 22. november ble Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023 lagt frem og simulering er inkludert som noe regjeringen vil satse på.

I Nasjonal helse- og sykehusplan finner vi:

9.10 Deling av kunnskap om simulering
Helsepersonell må ha ferdigheter som gjør at de kan mestre sammensatte og kompliserte behandlingsforløp og behandlingsmetoder i praktisk arbeid. Det kan være utfordrende å få innøvd nødvendig teoretisk og praktisk kompetanse i en utdanningssituasjon eller i en vanlig arbeidsdag.
Endringer i pasientgrunnlag og desentraliserte funksjoner bidrar til at muligheter for trening
snevres inn.

Simulering er strukturerte opplegg for trening ved bruk av teori og praksis uten pasient
og er en god læringsform for innøving av ferdigheter og generell kompetanse. Helseforetakene
skal øke bruken av simulering for kompetanseheving og øke samarbeidet med andre helseforetak
om utvikling og deling av opplegg for simulering.

Simulering som læringsform har dokumentert effekt og kan brukes i mange sammenhenger, for
eksempel ved innøving av kliniske prosedyrer og ferdigheter, trening på behandlingsforløp, til kommunikasjonstrening og teamarbeid for å nevne noe. Simulering gir effektiv kompetanseutvikling, forbedret behandlingskvalitet og ivaretar pasientsikkerheten fordi man skal ha oppnådd et gitt nivå av ferdigheter før man får gjøre det samme på en levende pasient.
Utarbeiding av gode simuleringsopplegg krever høy faglig kompetanse i pedagogikk. God
metodisk tilnærming er grunnleggende for å utvikle simuleringsopplegg av høy kvalitet som
kan deles. For å utnytte ressursene riktig, er det viktig å koordinere arbeidet med grunnlaget for
gode simuleringsopplegg.
De regionale helseforetakene skal etablere et nasjonalt samarbeid om utvikling og bruk av
simulering som metode. Helse Vest skal lede dette arbeidet.

Klikk på forsiden under for å finne hele planen

%d bloggere like this: